Voorkeurslocatie van Station Schelluinen

“Waar komt dan Station Schelluinen?” is een veel gestelde vraag. De voorkeurslocatie van station Schelluinen ligt hier:

Wat maakt deze locatie aantrekkelijk?
De voorkeurslocatie ligt bij de overweg Zandpad, richting de Grote Schelluinsekade. Grenzend aan de N216, ideaal om een kleinschalig transferium te maken. Schelluinen en Industrieterrein Schelluinen-West liggen op loopafstand. Busverbindingen naar bestemmingen in de Alblasserwaard en Gorinchem hebben vlakbij een halte. Fietspaden naar Gorinchem, de Alblasserwaard en Hardinxveld-Giessendam zijn al aangelegd. De aansluiting op deze fietspaden ligt nagenoeg op het aan te leggen perron. In de omliggende infrastructuur hoeft dus weinig geïnvesteerd te worden.

Het derde station van Gorinchem?
Een bijzonderheid is dat de voorkeurslocatie op het grondgebied van Gorinchem ligt. Gorinchem heeft de ambitie om uit te groeien tot een gemeente met 40.000 inwoners (nu 35.000 inwoners). Het heeft nu één station op haar grondgebied. De opening van Station Papland aan de oostzijde van het huidige station is gepland. Station Schelluinen zou dus aan de westzijde komen. Daarmee zal Gorinchem drie stations op haar grondgebied hebben. Net zo veel als Hardinxveld-Giessendam. De provincie Zuid-Holland streeft naar een fijnmazig OV-net. Daar kan Station Schelluinen aan bijdragen.

Zorgvuldige landschappelijke inpassing gewenst
De omgeving van de voorkeurslocatie zag er in de vorige eeuw er als volgt uit:

voorkeurslocatie van station Schelluinen

Een aandachtspunt zal zijn dat het station het landschappelijke karakter van de locatie en de omgeving niet te veel aantast.

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email