Station Schelluinen, dat klinkt goed

De historie van de Betuweroute

Station Schelluinen, dat klinkt goed

Wachtershuisje 66 bij de Kerkweg
De spoorlijn Dordrecht-Elst werd in 1985 geopend. Het traject was 73 km lang. De lijn werd aangelegd door de Staat der Nederlanden en geëxploiteerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Bij Schelluinen werd op 16 juli 1885 een stopplaats geopend. De houten wachtpost met het nummer 66 was karakteristiek. Een wachtpost was een huisje waarin de baanwachter woonde. Hij of zij opende en sloot de overwegbomen wanneer er een trein moest passeren. Alle wachtershuisjes in Nederland zijn naar een standaardontwerp in die jaren door de Nederlandsche Spoorwegen gebouwd.

De NS verliest het van de bus
Op 15 mei 1929 werd de halte gesloten. Het waarom laat zich raden. De Nieuwe Gorinchemsche Courant melddde op 6 maart 1929: “De Nederlandsche Spoorwegen hebben bericht, dat het geringe aantal reizigers er toe leidt, met ingang van 15 mei a.s. alhier alle treinen te laten doorlopen. Zij verwachten van invoering van buurtverkeer, dat op de andere plaatsen op deze lijn op 1 februari 1929 is ingevoerd, geen voldoende stijging van het aantal reizigers”
Wij zouden het nu iets korter zeggen. Nieuwe vervoersmogelijkheden waren aantrekkelijker dan de trein. Hoewel, het lag iets gecompliceerder.

Station Schelluinen, dat klinkt goed
Het logo van ATO

De tegenzet van de NS mislukt
De N.V. Algemeene Transport Onderneming (ATO) werd in 1927 opgericht als dochterbedrijf van de NS. ATO had als taak om te concurreren met de opkomende vervoerbedrijven die per autobus concurreerden met de Nederlandsche Spoorwegen. Zij veroorzaakten een flinke winstdaling van het reizigersvervoer van de NS tussen 1921 en 1927.

Het plan van de Nederlandsche Spoorwegen was om voor ATO veel vervoersvergunningen binnen te halen, eventueel ten koste van plaatselijke vervoerders, om zo een uitgebreid samenhangend netwerk van buslijnen op te zetten. Ze wilden daarmee het model van Zwitserland volgen, waarin de bussen zorgden voor goed voor- en natransport op de treinen. Ook dacht NS door buslijnen parallel aan spoorverbindingen te starten, enkele kleine niet-rendabele stations op te kunnen heffen.

Zo zag de door ATO geëxploiteerde buslijn Gorinchem – Papendrechtse Veer het levenslicht in 1927. ATO vroeg vanaf het begin veel vergunningen aan. Ze werd veel tegengewerkt door de NBA en plaatselijke gemeenten. In juli 1927 werden op de lijn Gorinchem – Papendrechtse Veer de eerste ritten gereden. De ATO was niet welkom in de streek en de plaatselijke bevolking werkte ATO tegen ten gunste van plaatselijke ondernemers. In november 1928 raakte ATO de vergunning kwijt en moest zij de lijndienst op dit traject staken.

Dat was de doodsteek voor de stopplaats Schelluinen. De concurrentieslag met de busondernemingen uit de streek werd door ATO en de NS verloren. De sluiting was per 15 mei 1929 een feit.

Bronnen:
stationsweb.nl
Wikipedia: stopplaats Schelluinen
Wikipedia: Algemeene Transport Onderneming

De MerwedeLingeLijn van nu

Station Schelluinen, dat klinkt goed

Sinds 10 december 2006 wordt het baanvak Geldermalsen – Dordrecht geëxploiteerd door Arriva. Waarom Schelluinen anno 2017 voorbij gereden wordt door de gemoderniseerde en succesvolle MerwedeLingeLijn lijkt niet logisch. De behoefte aan fijnmazige OV-voorzieningen is het afgelopen decennium sterk gestegen. Veel inwoners van Schelluinen, maar ook andere potentiële gebruikers, vinden het een goed idee. Een nieuw station bij Schelluinen. 

De trein is in beweging gezet om te onderzoeken of daar voldoende animo en draagvlak voor is.

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email