Voorkeurslocatie van Station Schelluinen

“Waar komt dan Station Schelluinen?” is een veel gestelde vraag. De voorkeurslocatie van station Schelluinen ligt hier:

Wat maakt deze locatie aantrekkelijk?
De voorkeurslocatie ligt bij de overweg Zandpad, richting de Grote Schelluinsekade. Grenzend aan de N216, ideaal om een kleinschalig transferium te maken. Schelluinen en Industrieterrein Schelluinen-West liggen op loopafstand. Busverbindingen naar bestemmingen in de Alblasserwaard en Gorinchem hebben vlakbij een halte. Fietspaden naar Gorinchem, de Alblasserwaard en Hardinxveld-Giessendam zijn al aangelegd. De aansluiting op deze fietspaden ligt nagenoeg op het aan te leggen perron. In de omliggende infrastructuur hoeft dus weinig geïnvesteerd te worden.

Het derde station van Gorinchem?
Een bijzonderheid is dat de voorkeurslocatie op het grondgebied van Gorinchem ligt. Gorinchem heeft de ambitie om uit te groeien tot een gemeente met 40.000 inwoners (nu 35.000 inwoners). Het heeft nu één station op haar grondgebied. De opening van Station Papland aan de oostzijde van het huidige station is gepland. Station Schelluinen zou dus aan de westzijde komen. Daarmee zal Gorinchem drie stations op haar grondgebied hebben. Net zo veel als Hardinxveld-Giessendam. De provincie Zuid-Holland streeft naar een fijnmazig OV-net. Daar kan Station Schelluinen aan bijdragen.

Zorgvuldige landschappelijke inpassing gewenst
De omgeving van de voorkeurslocatie zag er in de vorige eeuw er als volgt uit:

voorkeurslocatie van station Schelluinen

Een aandachtspunt zal zijn dat het station het landschappelijke karakter van de locatie en de omgeving niet te veel aantast.

Print Friendly, PDF & Email

Pleidooi voor Station Schelluinen

Het zou goed zijn om de behoefte aan een halte van de MerwedeLingelijn in Schelluinen te onderzoeken. Daarvoor pleit Aart Schalk van de ChristenUnie in Giessenlanden. Ook vanuit het dorp klinkt de wens voor een station. Jana van Hooijdonk reist met de MerwedeLingeLijn van woonplaats Schelluinen naar haar school in Papendrecht. Zij vertelt van haar ervaringen.

Pleidooi voor station Schelluinen

Lees het volledige artikel van Simon Fousert d.d. 23-05-17 in AD Rivierenland:
pleidooi voor een station bij Schelluinen

Dienstregeling MerwedeLingeLijn in beweging

De treinen van Arriva onderhouden op de MerwedeLingeLijn de navolgende dienstregeling:
1. Stoptrein van Dordrecht via Gorinchem naar Geldermalsen
2. Stoptrein van Dordrecht naar Gorinchem (stopt niet in Hardinxveld Blauwe Zoom)
De treinen kruisen elkaar in Dordrecht Stadspolders, Sliedrecht, Boven-Hardinxveld, Gorinchem en Leerdam.

Aanvankelijk tweemaal per uur
Tot en met 9 december 2006 reed de Nederlandse Spoorwegen (NS) tussen Dordrecht en Gorinchem tweemaal per uur en tussen Gorinchem en Geldermalsen alleen tijdens de spits tweemaal per uur, daarbuiten éénmaal. Daarna heeft Arriva de exploitatie van deze lijn overgenomen. Toen werd een vaste halfuurs-dienstregeling op het gehele traject ingevoerd.

Arriva maakte gebruik van 7 van de NS gehuurde elektrische treinstellen van het type Plan V tot in het najaar van 2008 nieuw materieel van het type Spurt geleverd werd. In deze treinen kunnen fietsen gratis meegenomen worden. Een kwaliteitsslag in comfort en gebruiksvriendelijkheid werd daarmee gemaakt.

Ingaande september 2011: een kwartiersdienst op het traject Dordrecht – Gorinchem

Dienstregeling van de MerwedeLingeLijn

Er is door spoorwegbeheerder ProRail gewerkt aan een spoorverdubbeling bij station Dordrecht Stadspolders en bij het in april 2012 geopende station Boven-Hardinxveld. Sinds 5 september 2011 worden deze uitbreidingen door Arriva benut door elk kwartier een trein te laten rijden tussen Dordrecht en Gorinchem. Op 11 december 2011 werden twee nieuwe stations geopend, Sliedrecht Baanhoek en Hardinxveld Blauwe Zoom.

En de volgende stap?
Anno 2017 blijkt er behoefte te bestaan bij Schelluinen een halte te realiseren halverwege het trajectgedeelte Gorinchem – Boven-Hardinxveld. De realisatie lijkt kansrijk te zijn. De woon-plus dorpskern Schelluinen en het Industrieterrein Schelluinen-West liggen op loopafstand. De examenkandidaten van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) in Schelluinen krijgen de mogelijkheid om per OV te reizen. Voor dagtoeristen is de Alblasserwaard bij Schelluinen via de Voordijk of Nolweg uitstekend per fiets te verkennen. Elke vermindering van het auto woon-werk verkeer op de A15 tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam is meer dan welkom. Voor Gorinchem zou Station Schelluinen een vermindering van het verkeersaanbod op de Banneweg kunnen betekenen.

Print Friendly, PDF & Email

Station Schelluinen, dat klinkt goed

De historie van de Betuweroute

Station Schelluinen, dat klinkt goed

Wachtershuisje 66 bij de Kerkweg
De spoorlijn Dordrecht-Elst werd in 1985 geopend. Het traject was 73 km lang. De lijn werd aangelegd door de Staat der Nederlanden en geëxploiteerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Bij Schelluinen werd op 16 juli 1885 een stopplaats geopend. De houten wachtpost met het nummer 66 was karakteristiek. Een wachtpost was een huisje waarin de baanwachter woonde. Hij of zij opende en sloot de overwegbomen wanneer er een trein moest passeren. Alle wachtershuisjes in Nederland zijn naar een standaardontwerp in die jaren door de Nederlandsche Spoorwegen gebouwd.

De NS verliest het van de bus
Op 15 mei 1929 werd de halte gesloten. Het waarom laat zich raden. De Nieuwe Gorinchemsche Courant melddde op 6 maart 1929: “De Nederlandsche Spoorwegen hebben bericht, dat het geringe aantal reizigers er toe leidt, met ingang van 15 mei a.s. alhier alle treinen te laten doorlopen. Zij verwachten van invoering van buurtverkeer, dat op de andere plaatsen op deze lijn op 1 februari 1929 is ingevoerd, geen voldoende stijging van het aantal reizigers”
Wij zouden het nu iets korter zeggen. Nieuwe vervoersmogelijkheden waren aantrekkelijker dan de trein. Hoewel, het lag iets gecompliceerder.

Station Schelluinen, dat klinkt goed
Het logo van ATO

De tegenzet van de NS mislukt
De N.V. Algemeene Transport Onderneming (ATO) werd in 1927 opgericht als dochterbedrijf van de NS. ATO had als taak om te concurreren met de opkomende vervoerbedrijven die per autobus concurreerden met de Nederlandsche Spoorwegen. Zij veroorzaakten een flinke winstdaling van het reizigersvervoer van de NS tussen 1921 en 1927.

Het plan van de Nederlandsche Spoorwegen was om voor ATO veel vervoersvergunningen binnen te halen, eventueel ten koste van plaatselijke vervoerders, om zo een uitgebreid samenhangend netwerk van buslijnen op te zetten. Ze wilden daarmee het model van Zwitserland volgen, waarin de bussen zorgden voor goed voor- en natransport op de treinen. Ook dacht NS door buslijnen parallel aan spoorverbindingen te starten, enkele kleine niet-rendabele stations op te kunnen heffen.

Zo zag de door ATO geëxploiteerde buslijn Gorinchem – Papendrechtse Veer het levenslicht in 1927. ATO vroeg vanaf het begin veel vergunningen aan. Ze werd veel tegengewerkt door de NBA en plaatselijke gemeenten. In juli 1927 werden op de lijn Gorinchem – Papendrechtse Veer de eerste ritten gereden. De ATO was niet welkom in de streek en de plaatselijke bevolking werkte ATO tegen ten gunste van plaatselijke ondernemers. In november 1928 raakte ATO de vergunning kwijt en moest zij de lijndienst op dit traject staken.

Dat was de doodsteek voor de stopplaats Schelluinen. De concurrentieslag met de busondernemingen uit de streek werd door ATO en de NS verloren. De sluiting was per 15 mei 1929 een feit.

Bronnen:
stationsweb.nl
Wikipedia: stopplaats Schelluinen
Wikipedia: Algemeene Transport Onderneming

De MerwedeLingeLijn van nu

Station Schelluinen, dat klinkt goed

Sinds 10 december 2006 wordt het baanvak Geldermalsen – Dordrecht geëxploiteerd door Arriva. Waarom Schelluinen anno 2017 voorbij gereden wordt door de gemoderniseerde en succesvolle MerwedeLingeLijn lijkt niet logisch. De behoefte aan fijnmazige OV-voorzieningen is het afgelopen decennium sterk gestegen. Veel inwoners van Schelluinen, maar ook andere potentiële gebruikers, vinden het een goed idee. Een nieuw station bij Schelluinen. 

De trein is in beweging gezet om te onderzoeken of daar voldoende animo en draagvlak voor is.

Print Friendly, PDF & Email